– Մածուն պատրաստելու համար մածո՞ւն պէտք է։

– Անշուշտ։ Քիչիկ մը թարմ մածունի պէտք ունինք, որպէսզի կաթին մակարդումը սկսի։ Մակարդումը կաթին մածունի վերածուիլն է։

Բոլոր տեսերիզները

մտնել

Ակուլ տուկուլ

մտնել

Ալնիս բալնիս

մտնել

Երգերու ընտրանի

մտնել