Երդիքին տակ ինչե՞ր պիտի գտնենք։

Գոյնզգոյն տեսերիզներ զանազան տարիքներու ուղղուած, որոնք ամէն շաբաթ հաճելի եւ հետաքրքրական նիւթեր պիտի հրամցնեն բոլորիս։

Մինչեւ 10 տարեկաններուն համար՝

խաղերու, երգերու, պատմութիւններու եւ հանելուկներու փունջ մը պիտի ներկայացնէ ամէն շաբաթ։ Հայախօս կամ ոչ, երեխաները պիտի կարենան հաճոյքով հետեւիլ եւ մասնակցիլ իրենց ուզած ձեւով։

10 տարեկանէն վեր եղողներուն համար՝

ամէն շաբաթ նոր հարցում մը կ՚ուղղէ,
նոր նիւթ մը կ՚արծարծէ, քննադատական կեցուածք մը մշակելով եւ նոյն ատեն խաղալով եւ ստեղծելով։

Այս երկու խաղերը քաղուած են «Մկնիկ» մատենաշար 23,
«Բարի տարի 1997» օրացոյցէն, Փարիզ, 1997,
որ իր կարգին որպէս աղբիւր օգտագործած է՝
Ռ. Հ. Գրիգորեան,
«Հայ ժողովրդական օրօրոցային եւ մանկական երգեր», Երեւան, 1970, էջ 194 եւ 195
եւ Տիգրան Չիթունի,
«Արեւելեան խաղաշխարհ», 1919, էջ 28:

Անահիտ Սարգիսեան կ՚ըսէ՝

Յաճախ անհեթեթ բառեր են…։
Երեւի ժամանակին ոչ անհեթեթ…։
Բերնէ բերան ճամբորդած,
ծամծմուած,
ծռած մռած
եւ ծիծաղելի բառեր մեզի հասած…։
Պայման չէ իմաստ փնտռել…։
Համն ու հոտը
անհեթեթութեան մէջն է…։

Անձնակազմ

Սեւանա Չագրեան
Նիւթերու պատրաստութիւն, դերակատարութիւն, երաժշտութիւն
Վահան Քերովբեան
Նիւթերու պատրաստութիւն, դերակատարութիւն, երաժշտութիւն
Հրայր Գալեմքէրեան
Տեսերիզներու շարադրում, բեմադրական համադրում
Սէրուժ Յովսէփեան
Տեսերիզներու շարադրում
Սարին Ագպաշ
Նիւթերու պատրաստութեան գործակից
Վահագն Քէշիշեան
Արհեստագիտական աշխատանքներու գործակից
Ծաւի Պիլալեան
Ծրագրի ընդհանուր համադրում
Անի Կարմիրեան
Մանկավարժական խորհրդատու