Ակռաներդ խոզանակեցի՞ր

ակռաներս մաքրեմ
որ մնան ճեփ-ճերմակ