Դգալ մը մածունով աւելի համով կ՚ըլլայ

– Մածուն պատրաստելու համար մածո՞ւն պէտք է։

– Անշուշտ։ Քիչիկ մը թարմ մածունի պէտք ունինք, որպէսզի կաթին մակարդումը սկսի։ Մակարդումը կաթին մածունի վերածուիլն է։