Հակառակներու օր

Կար ու չկար շէկ աղջիկ մը կար որ պտըտած ատեն փոսի մը մէջ ինկաւ

աաաաա՜՜՜՜՜

եւ մտաւ մանիշակագոյն աշխարհ մը։