Հրամմեցէ՛ք սեղան

Հաց, համեմ, պղպեղ, աղ
Դգալ, դանակ, պատառաքաղ
Պնակ, գաւաթ, անձեռոց
Ջրաման, սեղանի ծածկոց
Սեղանը դրի՛
Մինակս ըրի