Ճամբաս կը փնտռեմ կոր

Քարտէզ, քարտէզ, աղուո՛ր քարտէզ
Քարտէզիդ վրայ ի՞նչ կը տեսնես

Ամբո՛ղջ թաղամասը, մեր գտնուած փողոցը
Մեծ հրապարակին վրայ թաղին դպրոցը
Կենդանաբանական պարտէզը, քաղաքապետարանը
Անկիւնի հացագործը, կօշիկի գործարանը