Մէկ նկար, երկու բառ 10

Մաս կը կազմէ այս դրուագին՝