Մէկ նկար, երկու բառ 11

Մաս կը կազմէ այս դրուագին՝