Մէկ նկար, երկու բառ 12

Մաս կը կազմէ այս դրուագին՝