Մէկ նկար, երկու բառ 13

Մաս կը կազմէ այս դրուագին՝