Մէկ նկար, երկու բառ 14

Մաս կը կազմէ այս դրուագին՝