Մէկ նկար, երկու բառ 15

Մաս կը կազմէ այս դրուագին՝