Շատը գնաց, քիչը մնաց

Հանրակառքով տուն կ՚երթանք
Քիչ մը հեռու է, դեռ չհասանք
Շատը գնաց, քիչը մնաց
Համրե՛նք քանի կայան մնաց