Սուրճիկ եւ Մուրճիկ

այտ-այտ այտիկ

քիթ-քիթ քիթիկ

մատ-մատ մատիկ

փոր-փոր փորիկ

 

իկ իկ չստիկ-մստիկ

իկ իկ թելիկ-մելիկ

 

ծափ-ծափ ծափիկ

պաչ-պաչ պաչիկ

տուն-տուն տունիկ

փուչ-փուչ փուչիկ

 

իկ իկ չստիկ-մստիկ

իկ իկ թելիկ-մելիկ

 

ուլ-ուլ ուլիկ

հաւ-հաւ հաւիկ

բադ-բադ բադիկ

սագ-սագ սագիկ

 

իկ իկ չստիկ-մստիկ

իկ իկ թելիկ-մելիկ

 

շուն-շուն շնիկ

ճուտ-ճուտ ճուտիկ

ձուկ-ձուկ ձկնիկ

մուկ-մուկ մկնիկ

 

իկ իկ չստիկ-մստիկ

իկ իկ թելիկ-մելիկ

 

աչք-աչք աչուկ

արջ-արջ արջուկ

տաք-տաք տաքուկ

լուկ-լուկ հանելուկ

 

իկ իկ չստիկ-մստիկ

իկ իկ թելիկ-մելիկ