Տարեդարձ է տարեդարձ

տարեդարձ է տարեդարձ
տարեդարձն է թագուշին
տարեդարձ է տարեդարձ
եկէք տօնենք միասին
տօնենք տօնենք հաճոյքով
շատ համով կարկանդակով
ուրախ մաղթանքներ քեզի
տարեդարձդ շատ բարի