Քունս եկաւ, քունս փախաւ

Բարեկամական բարի բաներ
Բնականաբար բարի մաղթանքներ
Բնականաբար բարեկամական բարի բաներ եւ բարի մաղթանքներ